Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hà Nội 755,615,634
2 FC MANCHESTER UNITED 461,866,594
3 betho 314,534,769
4 bống xinh 300,670,546
5 VO THUONG 37,099,913
6 Tia Chớp 33,348,186
7 LOVE_STORY 25,971,892
8 Tư Bản Chủ Nghĩa 21,064,035
9 Vũng Tàu Quê Tôi 13,060,289
10 DANHDAUTHUADO 12,803,869
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
lanvartienphu 1,659,212,461
Halcyon 1,553,338,725
Angel1991 1,309,340,000
4 luatrongbang1986 426,028,092
5 huyvp2 376,987,286
6 Hongphatvp 369,410,348
7 Maianhsg 349,865,286
8 Hoang_Thuong_Anh_Minh 282,918,630
9 Ngokdethuong2022 195,047,761
10 HAOCUONGTUAN 141,795,665
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
dft2018 1,284,723,001
haiduonghoc 529,944,143
Hoang_Thuong_Anh_Minh 284,900,000
4 letrangvephuyen26 281,545,627
5 magic2971 190,000,000
6 letrangvephuyen27 46,580,573
7 letrangvephuyen25 46,082,191
8 letrangvephuyen3 19,655,711
9 letrangvephuyen4 6,779,170
10 letrangvephuyen5 6,565,576