Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Nữ Sát Thủ Sài Gòn 753,359,947
2 Thiên Nga 564,677,677
3 Sóng Thần 428,165,016
4 HoiTuGamethu 337,694,445
5 Tư Bản Chủ Nghĩa 190,153,509
6 Con Ông Cháu Cha 73,955,000
7 JetLee 70,901,633
8 PHUNG HOANG 59,296,844
9 betho 41,951,745
10 Limite 41,310,527
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
EM_GAI_MUA 214,596,811
fb_thaohuyen56 203,983,071
manhson2051975 199,342,000
4 tuantienty222 192,703,550
5 zentile 191,151,901
6 HUY_THANH_ 185,901,953
7 btbr274 167,645,160
8 dammm017 133,525,537
9 omcutoi 116,561,487
10 duybao016 102,740,120
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
thienloi2016 1,720,360,000
matsubilami 1,054,128,123
ngokhai35 362,490,000
4 dinhcao52lavn 336,112,001
5 AD1544_6035_52208 296,100,000
6 Mirchell05 284,201,861
7 Caviar__2019 219,527,360
8 cafe8338 38,348,936
9 Chiem_Doat 30,172,400
10 tranvietcuong06 28,540,000