Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 313,051,560
2 Camellia 222,744,935
3 mandatary 211,941,966
4 BiênHoàClub 195,318,936
5 Tư Bản Chủ Nghĩa 182,346,685
6 Thiên Thần Nhỏ 141,427,362
7 Sông Nước Cần Thơ 120,937,608
8 Funny 86,029,876
9 Tia Chớp 75,560,682
10 DANHDAUTHUADO 47,507,396
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
futre 1,346,975,840
yeulam_quetoi 1,033,110,480
debidap 568,417,675
4 levinh72 410,576,744
5 leanguyen 330,135,410
6 covi_2 243,285,393
7 luanchuyen202020 243,099,980
8 CopTrang2015 166,976,775
9 girl_08 158,089,850
10 conghungpc8 150,378,848
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
kungfu_panda 4,154,000,000
hettienluontroi 164,200,351
_CHELSEA_ 139,909,601
4 magic2971 78,000,000
5 futre 61,250,000
6 oh_emquadep 38,800,000
7 Honngocdo 33,595,542
8 kslabbddd 21,175,000
9 Thepdna 15,300,000
10 giaumat34632 15,040,000