Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hướng_Minh 743,017,371
2 Sóng Thần 323,394,127
3 DANHDAUTHUADO 110,352,055
4 Funny 70,718,138
5 Thiên Thần Nhỏ 58,166,183
6 Tình&Đời 53,333,970
7 Động Bàn Tơ 49,955,774
8 Hà Nội 49,437,828
9 PHUNG HOANG 32,915,376
10 Mặc Nguyệt 28,512,208
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
hotgirl19tuoi 933,141,182
nguyenven2 658,516,940
chauquocbuu 440,235,876
4 tuantv83 329,683,962
5 satthusg2015 282,317,469
6 ThienThanNho779 243,525,773
7 endgame79 229,189,200
8 dft2018 186,323,250
9 lang4a 76,027,529
10 SAIGONMU8XXX 70,561,673
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
nguyenven2 2,099,760,000
Thieugiamebai 925,106,850
LoaMicrolab 301,455,741
4 carokhosa 262,949,481
5 ThienThanNho779 182,119,105
6 likemonkey 140,502,300
7 NgaKen01 54,596,898
8 MYQUYEN99 25,909,554
9 zhoang23 17,650,000
10 khanhpham0501 10,295,000