Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Mặc Nguyệt 425,421,806
2 Sóng Thần 333,993,180
3 Tư Bản Chủ Nghĩa 280,912,005
4 PHUNG HOANG 203,084,034
5 Cái Bang 176,255,393
6 betho 154,807,421
7 HộiTụGameThủ 101,496,769
8 LOVE_STORY 100,733,754
9 Funny 89,221,538
10 Thiên Thần Nhỏ 74,770,352
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
TruongManNhen 1,625,953,540
muathukyniem 417,780,000
caoson1113 312,473,886
4 detilen 297,028,485
5 thantai52la 285,852,783
6 minhnhatbaby 220,829,023
7 Cherrykuty 219,633,380
8 cuagailandau 190,012,500
9 TVHBVHU 177,943,089
10 69kyhoi 164,050,000
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Funny 929,640,000
Chunghttp 862,859,885
thanhmv 376,000,000
4 ThienThanNho779 212,062,441
5 fa9696 197,460,000
6 hawai000 192,200,000
7 MinhMinh_ 147,102,000
8 endgame79 145,563,973
9 mikota 113,120,000
10 LEMINHOHO 90,392,593