Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hà Nội 1,127,272,685
2 K031106L 635,794,501
3 gia lang 542,745,297
4 Hướng_Minh 508,012,552
5 Chí Lớn 424,004,296
6 FC MANCHESTER UNITED 422,409,764
7 betho 338,833,054
8 LOVE_STORY 283,286,919
9 __69__ 260,215,144
10 DANHDAUTHUADO 257,201,213
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
New_Cupids 2,375,676,166
langtusg2015 2,095,419,446
Lamvuong2019 1,103,473,770
4 haiduonghoc 562,620,000
5 PhienDichVienXinhDep 555,443,778
6 POCARI 419,088,840
7 doandaudinh99999 375,868,915
8 cvid17 375,254,650
9 godaucho 314,306,280
10 0867854321 263,495,625
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
KHOAHUNG78 1,479,955,040
Hoang_Thuong_Anh_Minh 1,012,443,364
Halcyon 666,285,928
4 chauquocbuu 596,000,000
5 DHLSING 585,473,548
6 PhienDichVienXinhDep 210,000,000
7 ben_la_din 164,000,000
8 Chiem_Doat 159,032,339
9 2phucduy 89,297,506
10 MSTHAOTRINH 64,049,650