Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 677,201,216
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 456,149,621
3 BT_Vip_Xi_Lip 294,523,892
4 HoiTuGamethu 230,850,493
5 Winter 187,501,923
6 SÔNG_LAM_37 183,531,257
7 Lasvegass 151,735,116
8 betho 147,063,244
9 Faster 122,996,234
10 DAI NAOTHIEN CUNG 83,541,033
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
LEMINHOHO 673,675,000
nguyenanhloan1 660,152,500
fb_thaohuyen56 555,571,422
4 AP1473_0704_06575 477,522,751
5 DapXichLo4Banh 413,248,500
6 1_VUA_1 384,515,892
7 ID3LA2 291,211,000
8 BaoBao__2001 170,725,000
9 ruoitrau333 145,129,500
10 IDTROIXANH 118,772,499
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Le4v3 745,880,000
nhatkyphuongxa123789 502,840,000
7r4n9 243,250,000
4 1_VUA_1 190,000,000
5 co_don_minh_a321 163,350,860
6 ShutUp10 134,265,850
7 Vi__Vi1992 132,300,000
8 ngokhai75 130,980,000
9 _THIEN_NGA_ 62,543,158
10 VanAnh__2017 52,520,000