52labai.com là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
673.900.952
2
Danh hiệu
Tích lũy
244.173.394
3
Danh hiệu
Tích lũy
208.638.579
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
166.776.449
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
86.500.604
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
85.246.281
7
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
44.902.757
8
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
27.172.458
9
Danh hiệu
Tích lũy
13.161.305
10
Danh hiệu
Tích lũy
12.713.276