Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 373,410,646
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 331,370,790
3 TheBoss 321,770,438
4 DANHDAUTHUADO 181,356,741
5 FastFurious 128,728,816
6 Hoan Hỷ 122,449,320
7 HoiTuGamethu 116,693,573
8 BT_Vip_Xi_Lip 97,239,364
9 JetLee 77,949,003
10 betho 76,490,929
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
RinBlack 3,976,948,224
lasvegas4953 964,052,879
Vinh_ 689,832,500
4 thantai52la 284,725,388
5 fb_5ba7ba2acb 219,827,087
6 thcaribis 177,928,225
7 Re_Born 160,799,693
8 vi_sao_lac 112,200,000
9 YOU_ARE_MYLOVE 111,940,000
10 vutrong99_1 92,882,222
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
MEOTRANG99 2,446,450,400
nguyenanhloan1 1,327,017,455
STAR_LUCKY 1,094,960,000
4 The__Boss 585,930,949
5 haiduonghoc 351,280,000
6 1VietSIn 267,414,246
7 nhatkyphuongxa123789 146,000,000
8 vutrong99_1 96,345,524
9 BC_Sonne_ 56,400,000
10 NgaKen01 55,544,328