Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hùng_Bang 2,271,789,645
2 K031106L 1,278,643,963
3 MÊ BÀI HỘI TỤ 643,755,201
4 Taolao 588,760,083
5 Hướng_Minh 542,465,655
6 Châu Đốc 380,363,639
7 Tình&Đời 283,107,358
8 gia lang 281,811,875
9 Viên Mãn 172,845,540
10 funny 168,407,274
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
K2701L 4,269,240,000
Socnhanhnhen 2,165,310,000
ItNhungDaiLau 1,902,589,725
4 honghohoang 1,448,213,546
5 huyvp2 1,097,097,326
6 satthusg2015 875,120,225
7 vnp0944 635,480,510
8 thanhlich02012000 560,300,342
9 quocthanh197706 517,184,352
10 CAO_DONG 352,670,078
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
honghohoang 250,000,000
0393141555 161,398,702
0963373353 129,433,454
4 vnp0944 80,700,000
5 hellobear2012 55,713,513
6 K2701L 53,600,000
7 cocangua14 30,744,532
8 0393141111 23,709,625
9 thanhlich02012000 20,280,000
10 0393141999 13,471,307