Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 766,611,008
2 betho 363,045,189
3 Mặc Nguyệt 332,477,687
4 Hướng_Minh 220,004,494
5 mandatary 114,450,735
6 Hà Nội 74,347,014
7 Funny 62,879,493
8 DANHDAUTHUADO 57,469,561
9 PHUNG HOANG 48,263,685
10 Thiên Thần Nhỏ 43,692,132
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
__BeAuTy77__ 429,739,800
endgame79 361,645,090
SaGaToSu 286,454,805
4 baby_letsgo 191,799,320
5 greenstars 181,306,840
6 lang4a 158,447,340
7 haohonggay999 155,744,660
8 teosay 123,791,139
9 danchoivip9 113,718,438
10 nguyenven2 110,795,080
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
nhatkyphuongxa123789 1,964,100,000
THIENVUONG090 1,069,480,000
Best_01 851,740,000
4 Nippon_Lee 760,000,000
5 bachcottinh 275,000,000
6 HUY_007_ 265,320,000
7 nguyenven2 154,000,000
8 20152450268 94,000,000
9 battu2019 44,371,962
10 danhgian 41,276,000