Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 HộiTụGameThủ 348,760,928
2 betho 315,551,194
3 Mặc Nguyệt 306,854,024
4 Tư Bản Chủ Nghĩa 204,212,437
5 PHUNG HOANG 189,264,365
6 Sóng Thần 43,659,279
7 mandatary 28,866,869
8 Bé Nguyên 27,579,759
9 JetLee 25,615,186
10 Hoan Hỷ 24,235,820
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
NgocThe1976 826,075,627
Thaikhang1510820902339ag 483,369,118
yamamoto999 213,870,774
4 yeulamquetoi 211,942,200
5 saophaisoan112233 134,120,987
6 SONG__BIEN 62,185,500
7 fb_581364f82e376 59,951,991
8 EM_GAI_MUA 58,975,717
9 zen269 56,710,000
10 X000000 46,839,472
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
cuongcotuong 299,588,533
chauquocbuu 104,600,000
tranmai_99 84,268,446
4 Best_01 40,250,000
5 NgaKen01 33,402,500
6 hoasuatt 12,925,173
7 89765minh 2,736,656
8 quocthanh0880 1,949,800
9 hoang1001 1,928,789
10 nhungdnh89 1,900,950