Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 321,759,465
2 betho 217,462,860
3 Tư Bản Chủ Nghĩa 188,924,353
4 Mặc Nguyệt 161,911,108
5 Thiên Thần Nhỏ 114,574,237
6 HộiTụGameThủ 101,853,328
7 Fair Play 56,580,907
8 Funny 51,999,953
9 Phi Long 18,105,055
10 DANHDAUTHUADO 17,699,927
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Oh_emdepqua 2,084,890,352
viettan2001 1,644,156,165
Cherrykuty 1,454,276,905
4 lasvegas4953 1,169,660,567
5 haiduonghoc 1,008,306,191
6 Rung_co1 967,389,985
7 ctklgdoi 861,448,857
8 Bowie_109 719,462,515
9 AD1541_5753_31471 602,174,295
10 leanguyen 523,686,444
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
123vuilennao 521,798,408
EM_GAI_MUA 504,333,410
HUUQUYVY00979 189,664,449
4 AD1541_5753_31471 182,800,000
5 Best_01 84,780,000
6 hungdesmo 68,213,000
7 tinkerbel221 50,314,065
8 langtusg2015 35,966,891
9 AD1546_0123_45822 13,514,847
10 chiabn11 11,275,203