Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 622,153,412
2 Mặc Nguyệt 262,600,980
3 Cái Bang 194,550,636
4 HộiTụGameThủ 121,822,112
5 Tư Bản Chủ Nghĩa 117,087,541
6 Thiên Thần Nhỏ 65,768,017
7 mandatary 54,504,722
8 Hướng_Minh 54,277,996
9 PHUNG HOANG 52,608,420
10 JetLee 33,641,020
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
kevin678 396,561,707
fb_15144163 343,219,153
fb_5799835c59518 326,096,877
4 pleiku_gl712 245,331,150
5 doanla99999 225,150,241
6 congcongconcu 208,120,826
7 hoanovedemkja 202,016,671
8 MEOTRANG99 187,330,046
9 canuocde 184,983,508
10 chauquocbuu 180,023,612
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Chiem_Doat 470,081,000
Oh_emdepqua 463,705,480
hoanovedemkja 378,433,300
4 kevin678 317,059,148
5 yamamoto999 297,046,000
6 oh_emquadep 180,554,538
7 fb_5ba7ba2acb 131,558,185
8 juliecheong 112,800,000
9 dtp1386 92,400,000
10 Milano2019 55,255,952