Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Tư Bản Chủ Nghĩa 458,561,103
2 FastFurious 162,226,666
3 Thiên Nga 152,294,692
4 betho 105,879,451
5 HoiTuGamethu 83,427,163
6 cungvuichoi 55,223,133
7 AngelLove 47,953,645
8 BT_Vip_Xi_Lip 41,928,652
9 Tia Chớp 36,507,250
10 Sài Gòn 36,325,969
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
bebi2 684,232,879
01665451736 391,448,787
NumLinhChi 389,034,000
4 satthumattroi1st 255,327,560
5 chauquocbuu 239,985,503
6 be__yeu 206,300,000
7 dinhmenhtraingang 198,566,220
8 tycauty123321 176,036,420
9 kykytieumuoj 175,289,102
10 Angel1991 164,642,729
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Le4v3 1,343,000,000
01665451736 646,370,000
Chiem_Doat 435,590,000
4 dinhcao52lavn 351,458,238
5 0913568789 253,447,500
6 __BeAuTy77__ 244,248,709
7 matdam91 188,329,350
8 MEOTRANG99 175,159,776
9 badinhvt 129,929,000
10 Volkswagen 56,272,769