Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
23 Camellia 836,823
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Noel99 8,213,940,000
lavie2006 7,225,700,000
choilairai9 3,563,640,000
4 baochuaw 2,381,343,537
5 Thanbai52la 1,827,850,189
6 CAO_DONG 1,250,524,780
7 G__Mail7 1,229,026,250
8 tiandiliangxin 1,151,509,280
9 sungtich 756,350,859
10 52la_beo 712,291,922
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
choilairai9 5,461,600,000
muathukyniem 5,052,000,000
Bach_Thien 4,510,600,000
4 HaNoi2022 3,079,600,000
5 tinhyeutimthay_pq 1,729,800,000
6 cuongcotuong 465,200,000
7 468VienMan 100,443,065
8 Mtivi 69,560,000
9 zzzzzxxxxx0 45,117,835
10 thientrang_2014 22,023,500