Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hướng_Minh 1,807,886,249
2 Viên Mãn 868,520,461
3 K031106L 813,533,294
4 Châu Đốc 753,313,444
5 DANHDAUTHUADO 652,194,357
6 Taolao 446,987,257
7 MÊ BÀI HỘI TỤ 370,262,557
8 Camellia 281,579,532
9 gia lang 155,427,115
10 Hùng_Bang 62,678,673
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
DHLSING 2,636,637,580
468VienMan 2,195,547,765
bialam59 1,209,735,307
4 nhaovaonao 1,160,342,018
5 hoiquan52labai 1,042,470,942
6 nguyenxuan999 982,847,500
7 KHOAHUNG78 966,603,980
8 NguyenThuanThien 853,565,697
9 conghungpc8 796,028,528
10 chauquocbuu 609,948,160
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
DHLSING 2,349,734,676
Chao2023 1,163,680,055
bamboo 1,134,620,000
4 0946081809 503,000,000
5 vnp0944 119,540,000
6 KHOAHUNG78 32,760,000
7 vkthu2003 21,509,998
8 huy1990 9,788,000
9 lenhtyphu 7,345,894
10 fongfangb 7,103,760