Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 FC MANCHESTER UNITED 1,429,633,997
2 TRƯỜNG_SA 1,327,692,394
3 Viên Mãn 788,125,603
4 mandatary 748,322,845
5 Hà Nội 657,882,421
6 gia lang 357,172,294
7 SAIGONFC52 193,518,546
8 VO THUONG 123,185,365
9 betho 112,933,755
10 bống xinh 107,853,609
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
choilairaimaize 8,387,715,978
thanbaiSg11 8,083,912,080
NEWFASON 4,444,274,336
4 detilen 4,258,153,091
5 zentile 2,829,760,546
6 468VienMan 1,643,497,034
7 covi_2 1,454,138,180
8 chauquocbuu 1,419,784,800
9 sungtich 1,087,755,910
10 hoaicoc 999,029,435
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
covi_2 677,400,000
19PhoChanh 370,213,577
THAHINHSU 88,600,000
4 kekeki4669 67,401,550
5 tinhyeutimthay_pq 52,384,598
6 kevin678 39,480,000
7 nhatkyphuongxa123789 34,986,622
8 CAO_DONG 16,000,000
9 Halcyon 10,995,417
10 gaimotcon11 1,049,864