Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Bạn và Tôi 1,105,554,863
2 mandatary 765,131,330
3 K031106L 757,043,619
4 FC MANCHESTER UNITED 718,480,367
5 gia lang 363,581,966
6 Hà Nội 347,579,832
7 TRƯỜNG_SA 307,670,955
8 betho 238,566,798
9 VO THUONG 90,863,377
10 Viên Mãn 42,099,102
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
levinh72 11,492,203,000
hoiquan52labai 1,422,760,340
huachikien 1,010,205,246
4 so_dao_hoa_090 745,167,700
5 sungtich 679,551,405
6 K2701L 655,192,606
7 debidap 488,842,724
8 Cheminhtien 390,079,936
9 BaongoctranTH 358,116,670
10 CAO_DONG 300,644,995
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
lasvegas4953 373,180,000
BaongoctranTH 292,750,000
choilairaimaize 215,240,000
4 not_love 112,444,749
5 sungtich 32,220,000
6 thualaithua789 31,000,000
7 AD1624_3450_34916 24,702,375
8 danhgian 24,205,000
9 votuidau 23,760,000
10 hoiquan52labai 5,640,000