Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 677,201,216
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 456,149,621
3 BT_Vip_Xi_Lip 294,523,892
4 HoiTuGamethu 230,850,493
5 Winter 187,501,923
6 SÔNG_LAM_37 183,531,257
7 Lasvegass 151,735,116
8 betho 147,063,244
9 Faster 122,996,234
10 DAI NAOTHIEN CUNG 83,541,033
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
LEMINHOHO 464,420,000
ID7749 455,740,977
0913568789 416,232,500
4 ShutUp10 244,955,000
5 Le4v3 230,176,441
6 chinluoc 225,377,593
7 Thu_Ky_1995 215,502,000
8 fb_5b2748f2d6c8d 183,233,180
9 bupbekieukyvuabaila 163,835,153
10 Angel1991 137,694,250
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Zilll 811,200,000
natho 624,845,308
Pulppy 583,010,305
4 nhatkyphuongxa123789 299,220,000
5 MEOTRANG99 200,866,208
6 philip_cucu 137,476,498
7 Jojo989 83,989,870
8 thanhmy18121938 34,965,854
9 Mirchell05 33,763,614
10 doanla99999 32,060,139