Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 677,201,216
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 456,149,621
3 BT_Vip_Xi_Lip 294,523,892
4 HoiTuGamethu 230,850,493
5 Winter 187,501,923
6 SÔNG_LAM_37 183,531,257
7 Lasvegass 151,735,116
8 betho 147,063,244
9 Faster 122,996,234
10 DAI NAOTHIEN CUNG 83,541,033
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Le4v3 4,457,381,747
nguyenanhloan1 1,776,971,433
latdat1985 1,700,409,357
4 thiech 1,647,809,966
5 lasvegas4953 1,073,887,500
6 bupbekieukyvuabaila 917,137,295
7 phuongkute2017 909,601,414
8 0k_colen 894,866,590
9 GiaHanTTNT 869,373,500
10 BaoBao__2001 866,580,000
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
club4you 575,340,000
ShutUp10 471,413,807
MEOTRANG99 409,045,889
4 jolijay 233,636,720
5 jayjoliT 196,151,132
6 STAR_LUCKY 182,180,000
7 eNupNha 170,427,726
8 ngokhai75 75,340,600
9 hogiangbaoson 58,000,000
10 thanbaimytho 45,607,982