Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 677,201,216
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 456,149,621
3 BT_Vip_Xi_Lip 294,523,892
4 HoiTuGamethu 230,850,493
5 Winter 187,501,923
6 SÔNG_LAM_37 183,531,257
7 Lasvegass 151,735,116
8 betho 147,063,244
9 Faster 122,996,234
10 DAI NAOTHIEN CUNG 83,541,033
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Le4v3 1,426,376,399
fb_5b2748f2d6c8d 782,609,697
AP1473_0704_06575 669,197,586
4 ShutUp10 452,158,000
5 LEMINHOHO 271,454,565
6 Thu_Ky_1995 171,760,000
7 Bao134 103,483,947
8 IDTROIXANH 101,940,310
9 dinhcao52lavn 93,649,600
10 btbr274 82,525,000
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
latdat1985 1,337,533,350
fb_5b27b2b4aaff9 366,409,898
Pulppy 220,452,070
4 eNupNha 123,762,499
5 ngokhai75 86,970,000
6 doanla88888 57,987,390
7 co_don_minh_a321 38,540,000
8 VanAnh__2017 32,100,000
9 hathuhathu1 29,781,969
10 ID7749 28,763,160