Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Tư Bản Chủ Nghĩa 294,823,893
2 TheBoss 210,495,563
3 DAI NAOTHIEN CUNG 184,773,960
4 HoiTuGamethu 176,348,579
5 Thiên Nga 141,264,114
6 JetLee 136,650,783
7 Lasvegass 94,331,565
8 betho 64,346,989
9 Fair Play 58,946,389
10 AngelLove 44,747,953
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
nhokiibo 535,359,000
nguyenducanhquydat 471,005,588
Le4v3 303,871,831
4 PHUNG_HOANG_LUA 281,010,000
5 The__Boss 240,712,500
6 omcutoi 182,798,206
7 aedayroi 151,323,580
8 KHOAHUNG78 128,868,801
9 evergreen2341 115,118,648
10 pposs123 99,919,661
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
thanhmy18121938 1,116,301,915
MEOTRANG99 131,002,660
DGchanel 108,274,000
4 vi_sao_lac 97,441,230
5 giaumat34632 70,436,000
6 123ahuy 42,277,902
7 nhocmebai1207 39,246,275
8 bebi2 24,800,000
9 WF2015 19,472,216
10 fb_5b8ce4e1c2b19 19,361,024