Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Tư Bản Chủ Nghĩa 667,330,982
2 Thiên Nga 357,980,654
3 betho 140,666,615
4 HoiTuGamethu 1,000,000
5 Lasvegass 1,000,000
6 BT_Vip_Xi_Lip 1,000,000
7 O Hien Gap Lanh 1,000,000
8 Hướng_Minh 88,182,798
9 Thiên Thần Nhỏ 1,000,000
10 Tia Chớp 1,000,000
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
silent0 714,483,807
bebi2 292,842,600
Remiss 261,013,261
4 lngochieu 230,903,500
5 01665451736 180,095,939
6 dtp1386 158,349,305
7 thuacungduoc_kg_sao 149,608,400
8 lam4451 146,833,449
9 fb120302fb 145,300,000
10 pari108ah 144,121,770
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
nguyenanhloan1 567,228,499
___Love_ 375,199,999
MEOTRANG99 300,448,296
4 Mirchell05 211,473,371
5 Vi__Vi1992 115,801,500
6 battu2019 80,499,523
7 cogold1 80,320,000
8 TungShop315 76,917,897
9 philip_cucu 36,884,935
10 nghiadang12 22,259,588