Cập nhật Gold thưởng nạp vượt định mức tháng 08/2016

Hiện BQT đã cập nhật đầy đủ Gold thưởng nạp vượt định mức trong tháng 08/2016 cho các thành viên. Thành viên có thể vào mục ngân hàng kiểm tra để rõ chi tiết. Cách tính thưởng nạp vượt định mức như sau:

 

 

Mức thưởng 1:

Hàng tháng khách hàng nạp từ 5.000.000 GOLD trở lên thì bắt đầu được thưởng mức 1.

Số gold  tính % thưởng là số GOLD vượt qua mức 5.000.000 GOLD

Mức thưởng 2:

Hàng tháng khách hàng nạp từ 20.000.000 GOLD trở lên thì bắt đầu được thưởng mức 2:

Số GOLD  tính % thưởng là số GOLD nạp vào vượt qua mức 20,000,000 GOLD.         

Mức thưởng 3:

Hàng tháng khách hàng nạp từ 50,000,000 GOLD trở lên thì bắt đầu được thưởng theo mức 3.

Số GOLD tính % thưởng là số GOLD nạp vào vượt qua mức 50,000,000 GOLD.

 

 

- Số GOLD  được tặng được tính lũy tiến. Ví dụ: Nếu 1 tháng, số GOLD  nạp là 60 triệu thì số GOLD được tặng là (60.000.000  – 50.000.000) * 20% + (50.000.000 –20.000.000) * 15% + (20.000.000 – 5.000.000) * 5% = 7,250,000 GOLD, chứ không phải là 60 triệu * 20% = 12,000,000.

 

Ps: Không áp dụng với Gold nạp qua SMS; không tính vào Gold khuyến mãi nhận được, chỉ tính đúng với giá trị tỉ lệ thẻ nạp vào. 

Thời gian cập nhật thưởng nạp vượt định mức trong tháng cũ sẽ vào tuần đầu tiên của tháng mới.

 

Chúc các bạn luôn vui vẻ với game bài 52labai.com

Tin tức nổi bật

Tin tức liên quan