Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hướng_Minh 1,807,886,249
2 Viên Mãn 868,520,461
3 K031106L 813,533,294
4 Châu Đốc 753,313,444
5 DANHDAUTHUADO 652,194,357
6 Taolao 446,987,257
7 MÊ BÀI HỘI TỤ 370,262,557
8 Camellia 281,579,532
9 gia lang 155,427,115
10 Hùng_Bang 62,678,673
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Thanbai52la 3,710,606,640
ItNhungDaiLau 2,445,609,980
Bighero05 1,005,302,530
4 0946081809 871,634,405
5 chungtudi83 827,222,760
6 chao2021 630,221,980
7 VuaBinhChi 629,151,512
8 KHOAHUNG78 624,777,849
9 NEWFASON 566,675,170
10 debidap 536,439,230
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
VT6789 4,338,000,000
DHLSING 2,951,200,000
chao2021 1,081,540,000
4 vnp0944 1,037,340,000
5 VuaTaiXiu007 853,600,000
6 0946081809 697,200,000
7 choilairaimaize 685,720,000
8 ItNhungDaiLau 211,200,000
9 benalun 18,298,173
10 Vo_Yeu357 11,260,000