JetLee

Cấp bậc 2
Thành viên 10
Điểm tích lũy 29,640
Điểm danh vọng 90
Gold tích lũy 27,214,157
Thành lập 12 / 09 / 2018
Bang chủ Mirchell05
Bang phó 1 phong0917658901,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
tom_.. gia nhập 18/10/2018
AD14.. gia nhập 15/10/2018
kysu.. gia nhập 14/10/2018
_BIL.. gia nhập 08/10/2018
52la.. gia nhập 06/10/2018
sung.. gia nhập 03/10/2018
phon.. gia nhập 22/09/2018
sicc.. gia nhập 20/09/2018
love.. gia nhập 20/09/2018
Mirc.. gia nhập 12/09/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
Mirche.. 6,776
sungtich 1,539
52la_beo 650
phong0.. 385
AD1469.. 142
lovede.. 16
tom_la.. 10
siccbo99 7
_BILLG.. 3

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật