Thiên Nga

Cấp bậc 5
Thành viên 114
Điểm tích lũy 693,518
Điểm danh vọng 560
Gold tích lũy 198,290,674
Thành lập 22 / 03 / 2018
Bang chủ BC_Sonne_
Bang phó 1 juliecheong,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
thần ù thiên nga

Thành viên:

Thanhchan1988

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
THAN.. gia nhập 19/07/2018
AP15.. gia nhập 15/07/2018
CoBe.. gia nhập 14/07/2018
truo.. gia nhập 14/07/2018
hoiy.. gia nhập 13/07/2018
Daib.. gia nhập 12/07/2018
fb_5.. gia nhập 10/07/2018
sieu.. gia nhập 07/07/2018
duon.. gia nhập 05/07/2018
chic.. gia nhập 02/07/2018
thie.. gia nhập 02/07/2018
dung.. gia nhập 02/07/2018
tao_.. gia nhập 02/07/2018
dung.. gia nhập 02/07/2018
fb12.. gia nhập 02/07/2018
socn.. gia nhập 02/07/2018
Skil.. gia nhập 27/06/2018
huon.. gia nhập 25/06/2018
Khun.. gia nhập 24/06/2018
AP14.. gia nhập 23/06/2018
Jojo.. gia nhập 14/06/2018
quyd.. gia nhập 11/06/2018
juli.. gia nhập 10/06/2018
phuo.. gia nhập 08/06/2018
debi.. gia nhập 07/06/2018
koli.. gia nhập 07/06/2018
0166.. gia nhập 07/06/2018
bupb.. gia nhập 07/06/2018
not_.. gia nhập 07/06/2018
suzu.. gia nhập 06/06/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
BC_Son.. 28,634
bupbek.. 24,883
___Son.. 23,750
Giu_Tien 21,717
fb_tha.. 19,494
Emdep_.. 18,628
thando.. 16,313
Volksw.. 15,174
con_kh.. 15,110
MiHaoH.. 14,429
ngaluo.. 14,075
Khung_.. 14,066
khungl.. 14,065
fb_5ab.. 13,207
thotra.. 12,797
ngondo.. 10,929
Daiban.. 10,416
Sonnen.. 9,981
cugaybp 9,352
vuibuo.. 8,815
xuanvt.. 8,648
juliec.. 7,767
AP1473.. 7,193
duongh.. 6,968
kolia989 6,866
binet_.. 6,599
jojojo7 6,110
__69__ 5,205
016654.. 5,168
daichi.. 4,784

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật