TỨ ĐỔ TƯỜNG

Cấp bậc 2
Thành viên 6
Điểm tích lũy 26,848
Điểm danh vọng 20
Gold tích lũy 34,517,005
Thành lập 30 / 05 / 2016
Bang chủ ZI_KA
Bang phó 1 thuy347,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
kai_.. gia nhập 03/01/2018
cubi.. gia nhập 01/12/2017
lao_.. gia nhập 01/12/2017
sim_.. gia nhập 28/11/2017
thuy.. gia nhập 22/11/2017
ZI_K.. gia nhập 30/05/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
thuy347 6,096
ZI_KA 5,297
sim_na 1,195
cubips 553
kai_tak 58

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật