Hướng_Minh

Cấp bậc 4
Thành viên 18
Điểm tích lũy 487,449
Điểm danh vọng 250
Gold tích lũy 100,778,253
Thành lập 29 / 10 / 2015
Bang chủ ahonahon
Bang phó 1 lngochieu,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Chan.. gia nhập 18/07/2018
obe2.. gia nhập 17/07/2018
alyc.. gia nhập 14/07/2018
lang.. gia nhập 09/07/2018
luat.. gia nhập 03/07/2018
_FA_.. gia nhập 27/06/2018
lngo.. gia nhập 27/06/2018
NHU_.. gia nhập 26/06/2018
ID77.. gia nhập 24/06/2018
IDTR.. gia nhập 24/06/2018
thuy.. gia nhập 31/05/2018
doth.. gia nhập 25/04/2018
satt.. gia nhập 07/01/2018
phuo.. gia nhập 08/12/2017
rimh.. gia nhập 27/11/2017
NHU_.. gia nhập 29/10/2017
mua_.. gia nhập 29/10/2015
ahon.. gia nhập 29/10/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
ahonahon 40,469
rimheo 20,050
dothth.. 10,993
phuoct.. 6,547
alycud.. 4,198
mua_mu.. 4,040
lngoch.. 3,349
IDTROI.. 3,151
_FA__ 2,083
ID7749 2,080
NHU_Y2 1,747
luatro.. 1,528
NHU_ANH2 1,373
satthu.. 1,185
thuyth.. 1,126
langtu.. 1,018
obe2010 76
ChangT.. 2

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật