Hướng_Minh

Cấp bậc 5
Thành viên 9
Điểm tích lũy 587,971
Điểm danh vọng 450
Gold tích lũy 71,360,391
Thành lập 29 / 10 / 2015
Bang chủ ahonahon
Bang phó 1 langtusg2015,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
hell.. gia nhập 12/02/2019
Daib.. gia nhập 09/02/2019
satt.. gia nhập 14/01/2019
lang.. gia nhập 14/01/2019
phuo.. gia nhập 29/12/2018
doth.. gia nhập 31/08/2018
namp.. gia nhập 14/08/2018
mua_.. gia nhập 29/10/2015
ahon.. gia nhập 29/10/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
namphuong52 49,382
ahonahon 43,386
mua_mua2886 11,034
langtusg2015 3,726
doththatt 3,292
phuocthinh28.. 2,415
satthusg2015 2,044
Daibangtroix.. 1,799
hellobear2012 484

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật