NGUYỄN GIA

Cấp bậc 4
Thành viên 22
Điểm tích lũy 416,173
Điểm danh vọng 20
Gold tích lũy 1,779,666
Thành lập 09 / 04 / 2014
Bang chủ NEWFASON
Bang phó 1 PHUONGANH102,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Nguy.. gia nhập 10/04/2018
fb_5.. xin gia nhập 10/04/2018
2235.. gia nhập 29/03/2018
binh.. gia nhập 07/07/2017
THUA.. gia nhập 14/01/2017
PHUO.. gia nhập 17/08/2016
QUYN.. gia nhập 17/08/2016
UngD.. gia nhập 19/02/2016
GiaN.. gia nhập 23/11/2015
THAD.. gia nhập 07/10/2015
PHUO.. gia nhập 07/10/2015
KHAI.. gia nhập 07/10/2015
19Ph.. gia nhập 12/09/2015
unit.. gia nhập 20/07/2015
anht.. gia nhập 23/06/2015
buom.. gia nhập 23/06/2015
7376.. gia nhập 10/10/2014
thua.. gia nhập 07/10/2014
coch.. gia nhập 21/07/2014
6163.. gia nhập 09/04/2014
face.. gia nhập 09/04/2014
NHAR.. gia nhập 09/04/2014
NEWF.. gia nhập 09/04/2014

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
NEWFASON 66,710
NHARON.. 10,931
PHUONG.. 10,242
face2f.. 7,543
binhdi.. 7,279
cochik.. 7,035
19PhoC.. 6,742
616362 4,248
UngDun.. 3,755
QUYNHD.. 3,186
unitone 3,142
THADANSU 3,086
thuant.. 2,580
737679 2,444
KHAISINH 2,122
buomlinh 1,660
THUANT.. 1,556
PHUONG.. 1,480
GiaNgh.. 1,413
223567 1,299
anhtha.. 940
Nguyen.. 301

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật