Nữ Sát Thủ Sài Gòn

Cấp bậc 4
Thành viên 54
Điểm tích lũy 360,877
Điểm danh vọng 340
Gold tích lũy 18,009,419
Thành lập 21 / 02 / 2014
Bang chủ NuVuongPhom
Bang phó 1 TruongManNhen,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
ÔNG GIÀ NOEL

Thành viên:

EM_GAI_MUA

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
G_Ma.. gia nhập 24/04/2019
NTDD.. gia nhập 09/04/2019
huth.. gia nhập 09/04/2019
minh.. gia nhập 03/04/2019
DIEN.. gia nhập 19/03/2019
1508.. gia nhập 27/12/2018
NuSa.. gia nhập 22/12/2018
Nguo.. gia nhập 20/12/2018
hwey.. gia nhập 13/12/2018
Ving.. gia nhập 06/12/2018
Soai.. gia nhập 06/12/2018
satt.. gia nhập 02/12/2018
tri_.. gia nhập 27/11/2018
binh.. gia nhập 24/11/2018
NuVu.. gia nhập 23/11/2018
LYMA.. gia nhập 23/11/2018
hawa.. gia nhập 23/11/2018
AD14.. gia nhập 23/11/2018
GIAC.. gia nhập 23/11/2018
aaa gia nhập 23/11/2018
Came.. gia nhập 23/11/2018
N_H_.. gia nhập 23/11/2018
Bill.. gia nhập 23/11/2018
BINH.. gia nhập 23/11/2018
Trie.. gia nhập 23/11/2018
Hell.. gia nhập 23/11/2018
Tram.. gia nhập 23/11/2018
Than.. gia nhập 23/11/2018
zxc gia nhập 23/11/2018
DU0N.. gia nhập 23/11/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
TruongManNhen 30,556
kykytieumuoj 11,888
Chii2SaiGon 4,697
DIENKKIM 3,424
Chj2CoBac 2,935
NuVuongPhom 2,583
KIEUPH0NG 2,430
aaa 1,387
hawai000 1,365
minhdongdasat 1,035
binhtinhsong 948
AP1521_7024_.. 797
0888845626 608
BillionaireS.. 566
N_H_E_N 471
SAIG0N 360
AD1476_7099_.. 298
G_MaiL99 293
NH0CTRUM 270
SAIG0Ntoiyeu 255
lymacsau 211
hweya 156
NguoiLaOi_ 128
131110 120
MyTieuMuoi 108
VingroupCasi.. 108
LONGTUdenday 93
SoaiTy52labai 70
CamelliaJapo.. 49
tri_ky 46

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật