Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 151
Điểm tích lũy 7,508,072
Điểm danh vọng 200
Gold tích lũy 24,578,712
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
suri.. xin gia nhập 23/05/2018
fb_5.. gia nhập 04/05/2018
fb_5.. gia nhập 01/05/2018
yeuk.. gia nhập 25/04/2018
maic.. gia nhập 25/04/2018
vvvv.. gia nhập 21/04/2018
fb_5.. gia nhập 21/04/2018
fb_5.. gia nhập 20/04/2018
fb_5.. gia nhập 19/04/2018
NHUT.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 16/04/2018
Sonl.. gia nhập 16/04/2018
chin.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 12/04/2018
tang.. gia nhập 12/04/2018
bixb.. gia nhập 12/04/2018
fb_p.. gia nhập 10/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
nhok.. gia nhập 07/04/2018
vinh.. gia nhập 05/04/2018
bo79.. gia nhập 04/04/2018
okma.. gia nhập 01/04/2018
fb_5.. gia nhập 29/03/2018
fb_5.. gia nhập 29/03/2018
fb_5.. gia nhập 28/03/2018
fb_5.. gia nhập 28/03/2018
myng.. gia nhập 28/03/2018
looc.. gia nhập 24/03/2018
Bin_.. gia nhập 24/03/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 247,733
chauqu.. 220,042
75_HOA.. 184,371
thanhv.. 158,377
Soiden01 101,118
Chiphe.. 95,170
hoang1.. 90,678
cuacan.. 90,532
cuacan.. 82,664
h9876 80,194
huyran.. 75,785
trankh.. 63,207
letubay 61,600
tragia.. 61,382
fb_54b.. 59,044
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,055
DUNGHA.. 54,530
binoie.. 43,803
kththa.. 43,669
nghia1.. 37,336
cauthu.. 35,860
overnh.. 35,628
monlon.. 33,750
luc_ti.. 33,366
vipvnn.. 32,708
ONG7SO.. 32,594
boydon.. 32,065
thanhl.. 31,832
phuong.. 29,446

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật