BaDamThep

Cấp bậc 6
Thành viên 41
Điểm tích lũy 1,200,226
Điểm danh vọng 350
Gold tích lũy 62,014,602
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
manh.. gia nhập 27/08/2018
ngai.. gia nhập 16/08/2018
fb_5.. gia nhập 06/08/2018
sang.. gia nhập 01/08/2018
fb_5.. gia nhập 01/08/2018
B_ph.. gia nhập 25/04/2018
Daik.. gia nhập 25/04/2018
quan.. gia nhập 01/02/2018
hoah.. gia nhập 13/01/2018
bath.. gia nhập 13/01/2018
ocng.. gia nhập 13/01/2018
Ba_t.. gia nhập 13/01/2018
meva.. gia nhập 13/01/2018
Gai_.. gia nhập 13/01/2018
Ga_c.. gia nhập 12/01/2018
Ngot.. gia nhập 12/01/2018
tran.. gia nhập 12/01/2018
Monn.. gia nhập 12/01/2018
cang.. gia nhập 12/01/2018
Babi.. gia nhập 12/01/2018
dang.. gia nhập 12/01/2018
ilov.. gia nhập 12/01/2018
E_la.. gia nhập 12/01/2018
ancu.. gia nhập 12/01/2018
caot.. gia nhập 12/01/2018
love.. gia nhập 11/01/2018
Shan.. gia nhập 08/01/2018
BeRi.. gia nhập 01/01/2018
CHAN.. gia nhập 11/12/2017
tien.. gia nhập 30/10/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogi.. 159,032
loveth.. 65,654
minhng.. 30,253
boocu32 19,253
Zdecu67 15,628
giotnu.. 14,754
Daikat.. 8,259
CHAND005 7,608
ChauBaCo 5,403
B_phon.. 3,964
Gai_HP 3,516
fb_5a1.. 3,475
tienth.. 2,441
missma.. 2,380
ngaira.. 1,955
ilove_.. 1,952
conboo30 1,719
caotin.. 1,679
thaoch.. 1,510
dangca.. 1,471
Ba_tru.. 1,349
ocngon.. 1,194
mevabe.. 1,191
chaucu.. 1,172
quangd.. 686
bathat.. 560
ancuoc 478
BabiHa 371
Ngotng.. 270
canggi.. 254

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật