Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 DAI NAOTHIEN CUNG 1,028,853,024
2 BT_Vip_Xi_Lip 958,965,038
3 betho 748,053,665
4 Faster 746,560,048
5 Winter 602,550,796
6 HoiTuGamethu 407,585,349
7 Con Ông Cháu Cha 403,994,525
8 Funny 396,046,881
9 TINH BANG HUU 286,699,921
10 ChuồnChuồn 269,305,211
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
thoi__xong 2,224,740,152
co_don_minh_a321 1,937,168,017
lasvegas4953 1,796,346,299
4 hoainguyen7979 1,789,073,156
5 7r4n9 1,747,942,930
6 quoctham 1,660,362,500
7 STAR_LUCKY 1,553,660,217
8 B_phone80 1,451,541,600
9 ffTrangff 1,343,978,062
10 Jay__ 1,327,744,722
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
jayjoliT 696,794,109
quoc23xeng24 696,000,000
jolijay 528,546,450
4 KhongTatCa 329,955,387
5 quoctham 300,622,917
6 LaiRai_Dzo 300,115,063
7 ngokhai75 279,700,000
8 AnnaTa 222,400,000
9 moctienchung01 166,700,000
10 doanla99999 120,000,000