Lasvegass

Cấp bậc 2
Thành viên 3
Điểm tích lũy 41,581
Điểm danh vọng 450
Gold tích lũy 64,967,035
Thành lập 15 / 05 / 2018
Bang chủ lasvegas4953
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
mrkh.. gia nhập 14/09/2018
mrkh.. gia nhập 05/09/2018
lasv.. gia nhập 15/05/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
lasveg.. 6,181
mrkhuo.. 1,455
mrkhuo.. 738

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật