BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 4
Thành viên 16
Điểm tích lũy 267,497
Gold tích lũy 15,718,912
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 LeeChuYoun,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
zvin.. gia nhập 28/03/2017
jiji.. gia nhập 28/03/2017
buon.. gia nhập 28/03/2017
EKIN.. gia nhập 28/03/2017
baoc.. gia nhập 28/03/2017
LeeC.. gia nhập 28/03/2017
btbr.. gia nhập 07/03/2017
voto.. gia nhập 06/02/2017
New_.. gia nhập 21/10/2016
Dem_.. gia nhập 20/10/2016
tien.. gia nhập 11/10/2016
lekh.. gia nhập 03/07/2016
duyb.. gia nhập 23/06/2016
thie.. gia nhập 04/08/2015
thie.. gia nhập 04/08/2015
btbr.. gia nhập 04/08/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 99,411
duybao.. 24,383
lekhai01 10,407
tienle.. 9,607
votong.. 3,972
btbr545 1,124
thienl.. 685
New_Cu.. 420
Dem_co.. 212
thienl.. 58

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật