BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 5
Thành viên 103
Điểm tích lũy 538,930
Gold tích lũy 8,655,083,942
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678, STAR_LUCKY,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

2 danh hiệu
You Win

Thành viên:

KGLUIBUOC

TokyoJP81

1 danh hiệu
You Lose

Thành viên:

0k_colen

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
juli.. gia nhập 12/12/2017
ANNA.. gia nhập 10/12/2017
_ngo.. gia nhập 09/12/2017
Jade.. gia nhập 08/12/2017
123v.. gia nhập 08/12/2017
baoc.. gia nhập 02/12/2017
thua.. gia nhập 30/11/2017
0k_c.. gia nhập 30/11/2017
doan.. gia nhập 29/11/2017
ooQo.. gia nhập 28/11/2017
CU0N.. gia nhập 25/11/2017
muat.. gia nhập 25/11/2017
YOU_.. gia nhập 12/11/2017
be__.. gia nhập 12/11/2017
kgso.. gia nhập 09/11/2017
jiji.. gia nhập 08/11/2017
CUOP.. gia nhập 08/11/2017
tamt.. gia nhập 05/11/2017
92c0.. gia nhập 05/11/2017
suoi.. gia nhập 05/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
STAR.. gia nhập 03/11/2017
emga.. gia nhập 28/10/2017
_xe_.. gia nhập 27/10/2017
_pha.. gia nhập 27/10/2017
_ma_.. gia nhập 27/10/2017
phai.. gia nhập 26/10/2017
CHET.. gia nhập 25/10/2017
TRON.. gia nhập 25/10/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 115,958
battu2.. 41,473
only__.. 21,610
tienle.. 19,521
baochuaw 18,529
lekhai01 15,812
fb_556.. 12,799
kevin678 9,303
btbr545 6,785
0k_colen 6,448
GiaHan.. 3,931
TokyoJ.. 3,699
kevin777 3,593
tudag03 3,415
thuacu.. 3,386
giamah.. 3,355
votong.. 3,233
doanla.. 3,123
tinhye.. 3,006
PHUNG_.. 2,362
doanda.. 2,037
SONG__.. 1,890
yamamo.. 1,636
52lach.. 1,534
PHI__UNG 1,486
be__yeu 1,464
vayne1.. 1,445
YOU_AR.. 1,424
hoxamm.. 1,300
pentak.. 1,274

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật