BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 4
Thành viên 57
Điểm tích lũy 444,789
Gold tích lũy 4,062,550,775
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 YOU_ARE_MYLOVE,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
NHAT.. gia nhập 21/08/2017
MIEN.. gia nhập 20/08/2017
GAIN.. gia nhập 18/08/2017
vayn.. gia nhập 16/08/2017
thua.. gia nhập 16/08/2017
tuda.. gia nhập 16/08/2017
0k_c.. gia nhập 16/08/2017
be__.. gia nhập 15/08/2017
YEUX.. gia nhập 15/08/2017
zuiz.. gia nhập 15/08/2017
kgso.. gia nhập 13/08/2017
nemd.. gia nhập 13/08/2017
nguo.. gia nhập 12/08/2017
COP_.. gia nhập 12/08/2017
fb_5.. gia nhập 10/08/2017
vi_s.. gia nhập 05/08/2017
Fuji.. gia nhập 02/08/2017
SONG.. gia nhập 28/07/2017
batt.. gia nhập 25/07/2017
pent.. gia nhập 23/07/2017
52la.. gia nhập 18/07/2017
tet_.. gia nhập 18/07/2017
MAIM.. gia nhập 17/07/2017
PHI_.. gia nhập 12/07/2017
ANHV.. gia nhập 12/07/2017
52la.. gia nhập 12/07/2017
emva.. gia nhập 12/07/2017
SAIG.. gia nhập 12/07/2017
GiaH.. gia nhập 12/07/2017
Pho_.. gia nhập 04/07/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 105,632
battu2.. 41,115
only__.. 21,457
lekhai01 15,468
tienle.. 14,673
fb_556.. 10,446
kevin678 7,785
yamamo.. 7,653
btbr545 6,165
giamah.. 3,245
kevin777 3,201
votong.. 3,022
tinhye.. 2,534
0k_colen 1,955
SONG__.. 1,768
thuacu.. 1,148
tudag03 1,064
92n20361 1,016
bienxa.. 1,007
52lach.. 973
pentak.. 906
hoxamm.. 880
MAI_KA 864
chiecl.. 705
GiaHan.. 693
PHI__UNG 624
Margar.. 608
BIEN__.. 584
Bien_a.. 555
_DauTay_ 445

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật