BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 4
Thành viên 79
Điểm tích lũy 479,845
Gold tích lũy 4,424,448,396
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
e_la.. gia nhập 22/10/2017
Poke.. gia nhập 22/10/2017
PHO_.. gia nhập 22/10/2017
YOU_.. gia nhập 22/10/2017
be__.. gia nhập 21/10/2017
thca.. xin gia nhập 21/10/2017
taix.. gia nhập 19/10/2017
PHUN.. gia nhập 19/10/2017
A_co.. gia nhập 17/10/2017
_SAO.. gia nhập 17/10/2017
TAMB.. gia nhập 17/10/2017
THUY.. gia nhập 17/10/2017
TROV.. gia nhập 17/10/2017
_VO_.. gia nhập 17/10/2017
KGLU.. gia nhập 16/10/2017
namv.. gia nhập 16/10/2017
duyb.. gia nhập 16/10/2017
BANA.. gia nhập 16/10/2017
kevi.. gia nhập 15/10/2017
vi_s.. gia nhập 08/10/2017
0k_c.. gia nhập 08/10/2017
123v.. gia nhập 07/10/2017
yama.. gia nhập 02/10/2017
ANNA.. gia nhập 30/09/2017
___M.. gia nhập 26/09/2017
_ngo.. gia nhập 21/09/2017
thua.. gia nhập 18/09/2017
NGOI.. gia nhập 07/09/2017
Toky.. gia nhập 22/08/2017
NANG.. gia nhập 22/08/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 109,067
battu2.. 41,352
only__.. 21,469
tienle.. 18,231
lekhai01 15,731
fb_556.. 10,468
kevin678 9,031
btbr545 6,601
0k_colen 4,100
giamah.. 3,352
votong.. 3,220
kevin777 3,207
tinhye.. 2,945
GiaHan.. 2,074
thuacu.. 1,966
SONG__.. 1,840
52lach.. 1,372
e_la_n.. 1,276
tudag03 1,246
pentak.. 1,157
bienxa.. 1,086
hoxamm.. 1,060
GAINHA.. 1,053
92n20361 1,017
YOU_AR.. 1,014
PHI__UNG 987
MAI_KA 973
be__yeu 851
nemdab.. 818
chiecl.. 814

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật