Faster

Cấp bậc 3
Thành viên 36
Điểm tích lũy 179,232
Gold tích lũy 7,196,204,806
Thành lập 13 / 07 / 2015
Bang chủ xflyx
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Hùng Bang

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
You Win

Thành viên:

linhkeomut2010

4 danh hiệu
You Lose

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
manh.. xin gia nhập 10/12/2017
Shin.. gia nhập 07/12/2017
Ngao.. gia nhập 07/12/2017
jayj.. gia nhập 05/12/2017
PSph.. gia nhập 04/12/2017
Game.. gia nhập 04/12/2017
ffTr.. gia nhập 03/12/2017
joli.. gia nhập 03/12/2017
HiGa.. gia nhập 30/11/2017
NumL.. gia nhập 27/11/2017
DGch.. gia nhập 26/11/2017
Tung.. gia nhập 26/11/2017
Jack.. gia nhập 16/11/2017
SAIG.. gia nhập 13/11/2017
lean.. gia nhập 12/11/2017
than.. gia nhập 11/11/2017
PEAK.. gia nhập 11/11/2017
Re_B.. gia nhập 10/11/2017
_the.. gia nhập 10/11/2017
Jay_.. gia nhập 10/11/2017
_BIL.. gia nhập 08/11/2017
kevi.. gia nhập 08/11/2017
daik.. gia nhập 08/11/2017
Kite.. gia nhập 06/11/2017
__lo.. gia nhập 29/10/2017
_fir.. gia nhập 27/10/2017
crus.. gia nhập 27/10/2017
onai.. gia nhập 24/10/2017
hunt.. gia nhập 23/10/2017
_Son.. gia nhập 20/10/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
xflyx 21,886
thangu_ 9,281
linhke.. 8,606
daika_.. 7,829
SkillL.. 7,254
leangu.. 7,129
hunting 4,563
HiGame 4,065
_BILLG.. 3,678
KiteVn 3,571
Jay__ 2,849
Re_Born 2,739
___Love_ 2,668
kevins.. 2,357
JackMa 2,238
SAIGON.. 2,012
TungSh.. 1,938
PEAKER 1,700
thuaca.. 1,644
ffTran.. 1,633
_fire 1,243
crush 1,205
itsok 962
DGchanel 661
_Song_ao 540
onair 518
TieuHoPS 443
jolijay 426
__love_u 331
PSphai.. 325

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật