Miền Tây Mến Yêu

Cấp bậc 5
Thành viên 40
Điểm tích lũy 821,947
Điểm danh vọng 0
Gold tích lũy 2,394,190
Thành lập 23 / 10 / 2014
Bang chủ TUYETCT
Bang phó 1 Ca_Chep_me, onggiadien,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
than.. gia nhập 17/12/2017
dau_.. gia nhập 18/02/2017
ongg.. gia nhập 28/12/2016
ktva.. gia nhập 16/08/2016
Milo.. gia nhập 05/07/2016
lakc.. gia nhập 11/03/2016
diem.. gia nhập 25/10/2015
K_St.. gia nhập 14/09/2015
TIM_.. gia nhập 11/09/2015
DocC.. gia nhập 10/09/2015
3Sau.. gia nhập 10/09/2015
CaoT.. gia nhập 20/07/2015
Chim.. gia nhập 29/06/2015
sacm.. gia nhập 19/06/2015
Trin.. gia nhập 10/05/2015
tu00.. gia nhập 09/05/2015
kubi.. gia nhập 10/04/2015
texb.. gia nhập 03/04/2015
That.. gia nhập 01/03/2015
TOHU.. gia nhập 25/02/2015
Ngua.. gia nhập 25/02/2015
ledi.. gia nhập 05/02/2015
tri_.. gia nhập 17/01/2015
bibi.. gia nhập 06/01/2015
hoih.. gia nhập 13/12/2014
lekh.. gia nhập 10/12/2014
Duyl.. gia nhập 09/12/2014
MS_1.. gia nhập 09/12/2014
thai.. gia nhập 09/12/2014
BIN_.. gia nhập 09/12/2014

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold
    onggia.. 136,757
    TUYETCT 8,272

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
onggia.. 79,125
TOHUY1.. 67,158
lakcak 39,273
TUYETCT 34,437
thainhan 31,818
bibibo.. 26,826
ledien.. 21,725
Ca_Che.. 17,406
kubin25 15,603
MS_1988 14,662
xacuop.. 14,128
maiphu.. 13,594
BIN_2006 11,920
tu00tu 10,728
Ngua_H.. 10,143
nguyen.. 7,617
Duylam1 7,391
Miloba.. 6,219
thanhd.. 6,078
xincai.. 5,401
TOM_JE.. 5,073
texby43 3,953
ChimYe.. 3,883
ktvalp.. 3,147
hoihan.. 2,793
luomho.. 2,178
DocCoC.. 1,561
TIM_VE 1,286
K_Style 837
tri_ky 807

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật