hanshinlee

Cấp bậc 3
Thành viên 14
Điểm tích lũy 146,938
Gold tích lũy 76,738,445
Thành lập 23 / 04 / 2014
Bang chủ hanshinlee
Bang phó 1 lyhanthanh,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Binh Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
nguu.. gia nhập 21/07/2014
onap.. gia nhập 14/07/2014
atle.. gia nhập 24/06/2014
tien.. gia nhập 02/06/2014
cave.. gia nhập 30/05/2014
than.. gia nhập 29/05/2014
HG_T.. gia nhập 13/05/2014
dont.. gia nhập 10/05/2014
thes.. gia nhập 25/04/2014
lyha.. gia nhập 25/04/2014
hanx.. gia nhập 25/04/2014
Lee_.. gia nhập 24/04/2014
thuo.. gia nhập 24/04/2014
hans.. gia nhập 23/04/2014

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
hanshi.. 32,345
lyhant.. 24,154
thuocl.. 16,561
theshi.. 13,647
tien_ong 3,456
Lee_Ka.. 3,014
thanhq.. 2,459
atleti.. 2,173
hanxomle 1,555
onap_h.. 673
dont_l.. 467
nguu_t.. 413
caver161 352
HG_Tie.. 90

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật