Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 549
Điểm tích lũy 6,677,802
Gold tích lũy 134,204,907
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk, chauquocbuu,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
2724.. gia nhập 23/06/2017
fb_5.. gia nhập 06/06/2017
nguy.. gia nhập 03/06/2017
Soid.. gia nhập 04/05/2017
hoal.. gia nhập 03/05/2017
fb_5.. gia nhập 30/04/2017
phhk.. gia nhập 25/04/2017
2014.. gia nhập 17/04/2017
phtn.. gia nhập 17/04/2017
emla.. gia nhập 28/03/2017
tang.. gia nhập 28/03/2017
gatr.. gia nhập 22/03/2017
lamc.. gia nhập 21/03/2017
duyt.. gia nhập 17/03/2017
huyh.. gia nhập 25/02/2017
lont.. gia nhập 25/02/2017
fb_t.. gia nhập 22/02/2017
ngay.. gia nhập 20/02/2017
vana.. gia nhập 16/02/2017
fb_5.. gia nhập 14/02/2017
dung.. gia nhập 06/02/2017
ktht.. gia nhập 23/01/2017
tran.. gia nhập 20/01/2017
kkho.. gia nhập 20/01/2017
datb.. gia nhập 19/01/2017
fb_5.. gia nhập 04/01/2017
fb_5.. gia nhập 01/01/2017
fb_5.. gia nhập 29/12/2016
0933.. gia nhập 19/12/2016
Mayt.. gia nhập 13/12/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 226,764
75_HOA.. 171,139
chauqu.. 160,186
thanhv.. 124,748
hmcaot.. 107,379
Chiphe.. 92,461
Soiden01 77,789
cuacan.. 74,700
huyran.. 65,554
trankh.. 61,025
cuacan.. 59,372
tragia.. 59,124
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 56,290
chihie.. 54,160
AnhYeu.. 48,527
DUNGHA.. 47,175
h9876 44,572
binoie.. 41,605
fb_54b.. 41,105
thaong.. 38,330
basto 38,263
nghia1.. 34,582
nguyen.. 33,496
ThaiNg.. 33,385
luc_ti.. 33,366
phanong 33,208
baden57 32,748
ONG7SO.. 32,594
vipvnn.. 31,639

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật