Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 571
Điểm tích lũy 7,201,783
Gold tích lũy 18,404,750
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk, chauquocbuu,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
baco.. gia nhập 10/12/2017
ducl.. gia nhập 06/12/2017
fb_5.. gia nhập 06/12/2017
fb_5.. gia nhập 24/11/2017
vank.. gia nhập 21/11/2017
sinh.. gia nhập 21/11/2017
0168.. gia nhập 14/11/2017
huyh.. gia nhập 08/11/2017
phon.. gia nhập 06/10/2017
binb.. gia nhập 26/09/2017
LECA.. gia nhập 21/09/2017
Vukh.. gia nhập 19/09/2017
fb_5.. gia nhập 11/09/2017
tran.. gia nhập 07/09/2017
titc.. gia nhập 07/09/2017
letu.. gia nhập 05/09/2017
hoan.. gia nhập 03/09/2017
caut.. gia nhập 30/08/2017
Viet.. gia nhập 23/08/2017
hoan.. gia nhập 17/08/2017
Kota.. gia nhập 14/08/2017
tomh.. gia nhập 29/07/2017
than.. gia nhập 23/07/2017
over.. gia nhập 23/07/2017
fb_5.. gia nhập 20/07/2017
fb_5.. gia nhập 11/07/2017
hajt.. gia nhập 10/07/2017
boyd.. gia nhập 08/07/2017
fb_5.. gia nhập 02/07/2017
maiv.. gia nhập 29/06/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 235,672
chauqu.. 195,656
75_HOA.. 180,876
thanhv.. 143,314
hmcaot.. 107,381
Chiphe.. 95,170
Soiden01 88,606
hoang1.. 87,436
cuacan.. 79,943
cuacan.. 77,994
huyran.. 74,693
h9876 63,061
trankh.. 61,939
tragia.. 61,382
letubay 59,453
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,023
chihie.. 54,160
fb_54b.. 52,375
DUNGHA.. 52,343
AnhYeu.. 51,104
binoie.. 43,704
nguyen.. 40,271
thaong.. 38,330
basto 38,263
nghia1.. 36,420
kththa.. 35,472
ThaiNg.. 33,385
luc_ti.. 33,366
phanong 33,208

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật