Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 557
Điểm tích lũy 6,874,273
Gold tích lũy 13,187,456
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk, chauquocbuu,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
hoan.. gia nhập 17/08/2017
Kota.. gia nhập 14/08/2017
tomh.. gia nhập 29/07/2017
than.. gia nhập 23/07/2017
over.. gia nhập 23/07/2017
fb_5.. gia nhập 20/07/2017
fb_5.. gia nhập 11/07/2017
hajt.. gia nhập 10/07/2017
boyd.. gia nhập 08/07/2017
fb_5.. gia nhập 02/07/2017
maiv.. gia nhập 29/06/2017
2724.. gia nhập 23/06/2017
fb_5.. gia nhập 06/06/2017
nguy.. gia nhập 03/06/2017
Soid.. gia nhập 04/05/2017
hoal.. gia nhập 03/05/2017
fb_5.. gia nhập 30/04/2017
phhk.. gia nhập 25/04/2017
2014.. gia nhập 17/04/2017
phtn.. gia nhập 17/04/2017
emla.. gia nhập 28/03/2017
tang.. gia nhập 28/03/2017
gatr.. gia nhập 22/03/2017
lamc.. gia nhập 21/03/2017
duyt.. gia nhập 17/03/2017
huyh.. gia nhập 25/02/2017
lont.. gia nhập 25/02/2017
fb_t.. gia nhập 22/02/2017
ngay.. gia nhập 20/02/2017
vana.. gia nhập 16/02/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 231,684
75_HOA.. 177,811
chauqu.. 172,767
thanhv.. 135,388
hmcaot.. 107,381
Chiphe.. 93,468
Soiden01 88,211
cuacan.. 76,422
huyran.. 69,051
cuacan.. 66,921
trankh.. 61,939
tragia.. 61,020
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 57,156
chihie.. 54,160
h9876 53,528
AnhYeu.. 49,625
DUNGHA.. 48,033
fb_54b.. 44,900
binoie.. 43,212
thaong.. 38,330
basto 38,263
nguyen.. 36,803
nghia1.. 34,583
ThaiNg.. 33,385
luc_ti.. 33,366
phanong 33,208
baden57 32,748
ONG7SO.. 32,594
vipvnn.. 31,639

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật