BaDamThep

Cấp bậc 5
Thành viên 41
Điểm tích lũy 990,115
Gold tích lũy 189,325,788
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
E_la.. gia nhập 10/03/2017
LaiR.. gia nhập 23/02/2017
vinh.. gia nhập 23/02/2017
ngoc.. gia nhập 23/02/2017
than.. gia nhập 23/02/2017
kimc.. gia nhập 23/02/2017
PHUO.. gia nhập 23/02/2017
lamk.. gia nhập 23/02/2017
thoa.. gia nhập 23/02/2017
Babi.. gia nhập 09/02/2017
manh.. gia nhập 25/01/2017
quan.. gia nhập 06/01/2017
B_ph.. gia nhập 06/01/2017
minh.. gia nhập 21/11/2016
conb.. gia nhập 20/10/2016
Chau.. gia nhập 15/10/2016
Zdec.. gia nhập 05/10/2016
booc.. gia nhập 27/09/2016
glut.. gia nhập 29/08/2016
votu.. gia nhập 06/08/2016
fb_5.. gia nhập 18/07/2016
Ga_c.. gia nhập 15/07/2016
moct.. gia nhập 05/07/2016
moct.. gia nhập 05/07/2016
meva.. gia nhập 10/06/2016
ocng.. gia nhập 06/06/2016
Ngot.. gia nhập 16/05/2016
tran.. gia nhập 01/02/2016
ilov.. gia nhập 23/11/2015
ancu.. gia nhập 04/09/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogi.. 143,665
caotin.. 54,492
loveth.. 54,457
ancuoc 42,219
ngaira.. 25,356
ocngon.. 22,739
bathat.. 19,239
boocu32 17,303
dangca.. 17,009
giotnu.. 14,754
Zdecu67 14,741
mevabe.. 14,042
minhng.. 8,608
votuidau 8,200
ilove_.. 6,420
ChauBaCo 5,282
canggi.. 4,197
thanhmv 3,944
Ngotng.. 3,831
moctie.. 3,304
hoahuo.. 2,921
Ga_cha.. 2,903
tranng.. 2,840
Monngo.. 2,587
moctie.. 2,292
kimchi.. 2,179
conboo30 1,686
thaoch.. 1,510
BabiHa 1,330
B_phon.. 1,088

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật