BaDamThep

Cấp bậc 6
Thành viên 41
Điểm tích lũy 1,023,688
Gold tích lũy 50,650,013
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
miss.. gia nhập 30/03/2017
E_la.. gia nhập 10/03/2017
LaiR.. gia nhập 23/02/2017
vinh.. gia nhập 23/02/2017
ngoc.. gia nhập 23/02/2017
than.. gia nhập 23/02/2017
kimc.. gia nhập 23/02/2017
PHUO.. gia nhập 23/02/2017
lamk.. gia nhập 23/02/2017
thoa.. gia nhập 23/02/2017
Babi.. gia nhập 09/02/2017
manh.. gia nhập 25/01/2017
B_ph.. gia nhập 06/01/2017
minh.. gia nhập 21/11/2016
conb.. gia nhập 20/10/2016
Chau.. gia nhập 15/10/2016
Zdec.. gia nhập 05/10/2016
booc.. gia nhập 27/09/2016
glut.. gia nhập 29/08/2016
votu.. gia nhập 06/08/2016
fb_5.. gia nhập 18/07/2016
Ga_c.. gia nhập 15/07/2016
moct.. gia nhập 05/07/2016
moct.. gia nhập 05/07/2016
meva.. gia nhập 10/06/2016
ocng.. gia nhập 06/06/2016
Ngot.. gia nhập 16/05/2016
tran.. gia nhập 01/02/2016
ilov.. gia nhập 23/11/2015
ancu.. gia nhập 04/09/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogi.. 145,216
caotin.. 56,143
loveth.. 55,604
ancuoc 42,421
ngaira.. 28,598
ocngon.. 23,267
bathat.. 19,366
boocu32 18,823
dangca.. 17,442
Zdecu67 15,303
giotnu.. 14,754
mevabe.. 14,247
minhng.. 12,127
votuidau 9,834
ilove_.. 6,849
ChauBaCo 5,388
manhco.. 5,357
moctie.. 4,734
canggi.. 4,258
thanhmv 4,040
Ngotng.. 3,896
tranng.. 3,069
Ga_cha.. 3,017
hoahuo.. 2,980
B_phon.. 2,836
moctie.. 2,765
Monngo.. 2,698
kimchi.. 2,276
missma.. 1,922
conboo30 1,686

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật