GTTT

Cấp bậc 5
Thành viên 16
Điểm tích lũy 536,636
Gold tích lũy 53,550,366
Thành lập 15 / 11 / 2012
Bang chủ JustCavalli
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Binh Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
ac_n.. gia nhập 16/01/2016
fb_5.. gia nhập 16/01/2016
fb_d.. gia nhập 16/01/2016
fb_5.. gia nhập 16/01/2016
bong.. gia nhập 16/01/2016
Gian.. gia nhập 16/01/2016
bong.. gia nhập 16/01/2016
0168.. gia nhập 16/01/2016
qkbb.. gia nhập 21/04/2014
neth.. gia nhập 21/04/2014
wolf.. gia nhập 21/04/2014
laba.. gia nhập 21/04/2014
vuti.. gia nhập 26/03/2014
chuo.. gia nhập 26/03/2014
newm.. gia nhập 14/06/2013
Just.. gia nhập 15/11/2012

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
ac_nho.. 13,956
newmoon 3,939
wolftr.. 3,080
JustCa.. 1,349
chuonc.. 484
fb_din.. 166
labaih.. 121

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật